KÖPVILLKOR OCH INFORMATION – Eloso

Köpvillkor och information

Tillämplighet

Dessa villkor och information gäller köp från Eloso AB gentemot konsumenter. Ångerrätten enligt lag gäller för köp gjorda via webbutik (www.eloso.se). Övriga köp via direktförsäljning eller vid mässor eller annat omfattas inte av ångerrätt. Reglering sker enligt svensk lag på alla köp.

Köp och beställning

Utöver direktförsäljning vid särskilda evenemang gör man beställningar och köp via webbutiken. Beställningar tas endast emot i webbutiken, ej via mail eller telefon. Beställare i åldern 16-18 år måste inhämta målsmans tillåtelse innan köpet genomförs. Beställare under 16 år får inte beställa varor via webbutiken.

Betalning

All betalning via webbutiken sker i samarbete med tredje part och de betalningsmetoder som är tillgängliga därigenom.

Frakt och returer

Frakt tillkommer på samtliga beställningar via webbutik enligt vad som särskilt anges i webbutiken vid var tillfälle. För ej uthämtade paket tillkommer en avgift motsvarande den faktiska fraktkostnaden för retur samt en expeditionsavgift om 150 kr. Beställaren är ansvarig för sådana kostnader.

Leveranstider

Normal leveranstid är 7-10 dagar inom Sverige. Vi använder DHL och PostNord för frakthantering. För frakt utomlands varierar leveranstiderna. Ditt paket finns normalt hos ditt ombud i 14 dagar och måste hämtas utom inom denna tid. För ej uthämtade paket debiteras avgift enligt ovan.

Notera att för leverans till jul är ledtiderna hos PostNord och DHL extra långa, varför du bör lägga din beställning minst 14 dagar före julafton för leverans innan jul.

Beroende på innehållet i din order kan den komma att delas upp på flera leveranser. Detta sker kostnadsfritt.

Särskilt om förhandsbeställningar och crowdfunding

Vid förhandsbeställningar, inklusive crowdfunding, kan inte leveranstiderna ovan garanteras. Löpande leveranstid gäller enligt den information som tillhandahålls. Om ett leveransdatum har fastställts, framgår detta. Beräknade datum vid crowdfunding är ej att betrakta som fastställt leveransdatum utan preliminärt leveransdatum. För det fall en produkt försenas med mer än tre månader från fastställt leveransdatum äger kund dock rätt att häva köpet och kräva återbetalning av erlagt belopp genom att maila info@eloso.se

Avbeställning, öppetköp och bytesrätt

Beställda varor kan ej avbeställas. Eloso tillämpar ej öppet köp eller bytesrätt annat än om så särskilt framgått vid ordertillfället.

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från mottagandet (se dock undantag nedan). För att begära ångerrätt kontaktar du oss via info@eloso.se senast den 14:e dagen från då du mottog varan.

Returfrakt bekostas enligt Distansavtalslagen av köparen. Varan ska återsändas emballerad på ett sätt som motsvarar det sätt på vilket Eloso levererat varan.

Notera att för att ångerrätten ska kunna tillämpas får varan inte ha använts, skadats eller liknande. Exempel på sådan användning där ångerrätten anses förbrukad är så kallad bruten pärmrygg. Du får dock undersöka varan. Återbetalning för ångrat köp enligt ångerrätten utbetalas normalt inom 14 dagar från det att varan kommit Eloso i retur.

Undantag från ångerrätten: Vid köp av digitala produkter som levereras genom mail eller nedladdning, såsom exempelvis pdf-filer, tillämpas inte ångerrätt. Ångerrätt tillämpas inte heller vid köp av varor som fått en tydlig personlig prägel eller tillverkats enligt köparens instruktioner, exempelvis köp av speciella produkter i s.k. crowdfunding där köparen utformar ett äventyr, särskilda illustrationer utefter köparens anvisningar infogas i tryckta produkter eller liknande.

Reklamationer

Reklamation av felaktig eller skadad vara sker till info@eloso.se.

Behandling av personuppgifter

I samband med beställning anges personuppgifter för att behandla beställningen. I samband med din registrering och beställning samtycker du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig och för att informera dig om erbjudanden och andra produktköp. Vi utlovar dock att aldrig mot ersättning, utan ditt godkännande, sälja dina uppgifter. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att ta del av den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via info@eloso.se.

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson är Elosos policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Force majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Information om Eloso

Eloso och dess dotterbolag bedriver förlagsverksamhet för böcker, rollspel och spel. Inom moderbolaget Eloso AB hanteras samtliga affärsrelationer och operativ verksamhet. Dotterbolaget Eloso Förlag AB hanterar rättighetsfrågor och en del marknadsaktiviteter kopplad till lanseringar. Dotterbolaget Eloso Digital hanterar digitala produktioner kring e-böcker, spel och andra digitala lösningar.

Kontaktuppgifter

E-post: info@eloso.se
Telefon: 0380-20200
Org.nr: 556842-4682
Eloso AB, Västra Långgatan 28, 57023 Anneberg.[/vc_column_text][mk_padding_divider][/vc_column][/vc_row]