Integritetspolicy

[vc_row][vc_column][mk_padding_divider][vc_column_text css=”.vc_custom_1541159625333{margin-bottom: 0px !important;}”]

Integritetspolicy

Vår webbplatsadress är: https://eloso.se. Företagen som står bakom denna webbplats är Eloso AB (556842-4682) och Eloso Förlag AB (559043-7314). Datan här gäller också för samtliga sidor som vi hanterar, med tonvikt på www.flintberg.se och www.sagospeletaventyr.se och www.storytaleadventures.com

På Eloso AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. I denna integritetspolicy får du veta hur vi samlar in, behandlar och skyddar din personliga information. Vi beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dessa gällande.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill därför med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning på området, däribland dataskyddsförordningen, GDPR, General Data Protection Regulation, som trädde i kraft 20180525. Syftet med lagen är att skydda individens rätt till privatliv som är en grundläggande mänsklig rättighet. Privatpersoners integritet får inte kränkas i samband med att personuppgifter behandlas. Det betyder att vi får behandla dina personuppgifter enbart om det finns stöd i lag eller om du har godkänt det. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Datan här är riktad mot våra konsumentkunder. För andra målgrupper finns längre ner anpassning av de skillnader som istället gäller. Om ingen skillnad görs i en beskrivning anses den vara likalydande.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som enskild eller i kombination med annan information kan knytas till en fysisk person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn samt mail- och postadress. Bilder på och ljudupptagningar av individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer och cookies, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Vad är behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna, åtgärder såsom insamling, registrering, lagring, organisering, strukturering, bearbetning, arkivering, kopiering och radering. Alla åtgärder gäller oberoende om de är automatiserade eller ej.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Den data du skickar till oss i kontaktformulär här på sidan eller via vår Google-lösning (formulär),

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Din data kan också komma att delas med Google Analytics för statistisk behandling.

Laglig grund

För att vi som företag ska kunna spara olika individers personuppgifter måste vi ha en laglig grund till detta. Har vi ingen laglig grund kan vi inte behandla dina personuppgifter. Det finns sex stycken lagliga grunder under GDPR och det är fyra som är aktuella för oss på Eloso AB:

Samtycke – Du som person har gett oss din uttryckliga tillåtelse att hantera dina personuppgifter till vissa ändamål som du tydligt fått information om. Detta ska med fördel vara skriftligt. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke och då måste vi sluta med den specifika behandlingen.

Avtal – Du har ingått ett avtal med oss. Vi får hantera dina personuppgifter till att uppfylla de villkoren som finns i avtalet.

Rättslig förpliktelse – Vi som företag måste hantera dina personuppgifter för att kunna följa annan lagstiftning.

Intresseavvägning – Vårt intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse och risken för att kränkning av din personliga integritet utsätts för risker är väldigt små. Detta kan handla om information till befintliga kunder när nya produkter släpps där enbart e-postadressen är känd.

Vilka vi delar dina data med

Datan delas i nuläget inte med någon annan än andra företag i Eloso AB-gruppen samt företag som vi behöver använda oss av för att kunna hantera era beställningar och erhålla statistik om ni är kunder. Vid beställningar av och förfrågningar om Eloso AB:s tjänster och produkter kan personuppgifter komma att lämnas ut till tredje part, det vill säga till en person eller ett företag utanför Eloso AB, i den utsträckning det krävs för att kunna erbjuda och administrera beställningen eller förfrågan.

Vi ingår specifika personuppgiftsbiträdesavtal med varje tjänsteleverantör vi samarbetar med. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för vår räkning. Våra leverantörer är endast behöriga att behandla uppgifterna enligt bestämmelserna i denna integritetspolicy, endast å våra vägnar och enligt våra skriftliga instruktioner. Ingen ytterligare behandling, användning eller underbehandling tillåts för överföring av uppgifter utanför EU/EES utan vår vetskap. Om behov att dela dina personuppgifter utanför EU/EES skulle uppstå sker det i överenskommelse med dig. Hanteringen sker i så fall i enlighet med de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen.

Vid behandling av personuppgifter i övriga situationer, lämnas personuppgifterna inte ut till tredje part för det fall det inte särskilt angetts i samband med att uppgifterna samlades in.

Personuppgifter kan emellertid komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

För information du lämnar i samband med köp eller intresseanmälan sparar vi dessa tills du inte längre vill ha dem, eller tills nästa gallring vilket sker årligen med data som ej under de två föregående åren haft någon aktivitet.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Din kontaktinformation

Den här sidan är samlingssida för Eloso AB (556842-4682) och Eloso Förlag (559043-7314). Samma information gäller för alla bolag i Eloso-gruppen. Kontaktperson för datafrågor är Jenny Lehto, kontaktuppgifter nedan.

Eloso AB, organisationsnummer: 556842-4682, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Eloso AB

Västra Långgatan 28

571 71 Anneberg

Telefon: +46 70 338 09 48 

E-post: personuppgifter@eloso.se

Ytterligare information

Hur vi skyddar din information

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Eloso AB har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Inloggning till administratörskonton sker med hög säkerhet och sidan är skyddad med SSL-kryptering. Enbart utvalda personer som måste ha tillgång till sidan får access och vi lutar oss på ett internationellt känt och väl underhållet ramverk i WordPress, med installerade skyddstillägg av olika slag för att säkerställa säkerheten för din data.

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Dataläckor ska anmälas till VD inom 24 timmar och till Datainspektionen enligt lag.

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Vi får data av Google, Kickstarter, PledgeManager som ni gett och lämnat över till dem.

Vilket automatiserat beslutsfattande och/eller profilskapande vi gör med våra användaruppgifter

Vi gör ingen automatisk profilering.

Rättigheter för andra grupper inom Eloso för vilka vi arbetar med kan skilja sig något enligt nedan:

För dig som är kontaktperson hos affärskund och potentiell ny affärskund

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Kund: Om du arbetar hos någon av våra kundföretag, som beställare eller som kontaktperson tex som medarbetare på en ekonomiavdelning, behandlar vi vissa personuppgifter för att kunna upprätthålla vår yrkesmässiga relation, samt leva upp till svensk lagstiftning t.ex. bokföringslagen och skattelagstiftning.

Potentiella kunder: För att kunna erbjuda våra tjänster till företag som inte känner till oss samlar vi in kontaktuppgifter till nyckelpersoner på företag som vi vill kunna kontakta och bearbeta i marknadsföringssyfte.

Vilka personuppgifter behandlas?

Vi behandlar ditt namn, titel, telefonnummer till arbete, e-postadress till arbete, samt korrespondens och annan information såsom anteckningar kring samarbete och dialoger.

Laglig grund

Personuppgifterna behandlar vi under den lagliga grunden fullgörande av avtal för kundrelationen och intresseavvägning för de potentiella kunderna.

Lagringsperiod

Kund: Om du som representant för ett företag beställt en tjänst av oss på Eloso AB, och ditt namn har varit den referens som använts för det aktuella uppdraget, så kommer vi spara dina personuppgifter i 7 år för att leva upp till bokföringslagen.

Kund och potentiell kund: Vi kommer löpande att uppdatera vår CRM-databas. Det innebär att vi löpande arbetar med att ha en uppdaterad och aktuell databas med aktuella och korrekta kontaktuppgifter. Detta kommer att ske genom kontakter med dig per telefon, e-post, sociala medier och i personliga möten men även genom omvärldsbevakning.

För dig som är kontaktperson hos leverantör

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Ändamålet är att förenkla kontakten och upprätthålla vår yrkesmässiga relation genom att behandla vissa personuppgifter exempelvis rörande kundansvariga, supportfunktioner, servicepersonal, ekonomiavdelning eller andra nyckelpersoner.

Vilka personuppgifter behandlas?

Namn på av företaget angivna kontaktpersoner, arbetsmejladress och arbetstelefonnummer.
För det fall leverantören utgörs av en enskild firma eller privatperson, kan även privata adressuppgifter behandlas. Om du är en enskild firma kan vi behöva behandla firmans organisationsnummer (ditt personnummer) för att vara säkra på att korrekt kunna identifiera din firma.

Laglig grund

De personuppgifter du lämnar här behandlar vi under den lagliga grunden fullgörande av avtal.

Lagringsperiod

Så länge du är en viktig person för oss i och med vår yrkesmässiga relation så kommer vi att spara dina uppgifter. Om det kommer till vår kännedom att dina arbetsuppgifter hos ditt företag ändras eller att du bytt arbetsgivare kommer uppgiften raderas. Undantag från radering av personuppgifter gäller för sådant vi behöver spara enligt lag, till exempel bokföringslagen. När vi inte längre har ett krav enligt lag på att spara sådana personuppgifter raderas även dessa.

Om du vill bli raderad tidigare kan du när du vill kontakta oss så hjälper vi dig att radera alla personuppgifter som inte krävs för att fullgöra något av våra gemensamma åtaganden.

 

Dina rättigheter

Eloso AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. I detta avsnitt beskrivs dina rättigheter kopplade till vår behandling av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du har frågor om detta eller vill utöva någon rättighet, vänligen kontakta oss på de uppgifter som framgår under kontaktuppgifter.

Rätten till information och registerutdrag

Vi på Eloso AB vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör om dig har du rätt att begära att få information om behandlingen, inklusive en kopia av dina personuppgifter som är under behandling, ett s.k. registerutdrag. Observera att vid en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter om dig för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person och vilka uppgifter du vill ta del av. Vi skickar registerutdraget till din folkbokföringsadress för att säkerställa att det inte hamnar i fel händer. Mejla till personuppgifter@eloso.se eller ring +46 70 338 09 48

Rätten till rättelse

Eloso AB är måna om att ha korrekta och uppdaterade personuppgifter. Om uppgifterna som vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att de rättas. Du har även rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter, t.ex. om vi har rätt gatuadress men saknar gatunummer. På din begäran kommer vi att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Rätten till radering eller begränsning av behandling

Vi respekterar att de personuppgifter som vi behandlar om dig är lånade från dig. Du har därför rätt att begära att Eloso AB tar bort dina personuppgifter när uppgifterna behandlats på ett olagligt sätt, måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Eloso AB omfattas av, inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har behandlats eller när du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som Eloso AB har gjort och det saknas berättigat intresse för Eloso AB eller tredje part som väger tyngre. Vi kan dock inte alltid tillmötesgå din begäran då det kan finnas anledningar som ger oss rätt att fortsätta behandlingen, t.ex. om personuppgifterna behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som rättslig grund (såsom enligt krav i bokföringslagen) eller om uppgifterna är nödvändiga för att Eloso AB ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Du kan också kräva att behandlingen av personuppgifterna begränsas om inte behandlingen är en förutsättning för att Eloso AB ska kunna uppfylla sitt avtal med dig eller tillhandahålla en tjänst till dig. Begränsning innebär att uppgifterna bara får behandlas för vissa ändamål. Du kan t.ex. begära begränsning av felaktiga uppgifter när du har begärt rättelse. Under tiden som Eloso AB utreder uppgifternas korrekthet kommer behandlingen av dem att begränsas.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

När Eloso AB behandlar dina personuppgifter baserat på intresseavvägning av berättigat intresse som legal grund eller för direktmarknadsföring har du har rätt invända mot vår behandling. Invändning mot Eloso AB:s intresseavvägning kan göras när du har personliga skäl som rör situationen. Vid sådan invändning bedömer Eloso AB om vi har berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre ditt intresse att skydda din personliga integritet. Om så är fallet får Eloso AB fortsätta att behandla dina personuppgifter trots att du har motsatt dig behandlingen.

Invändning mot direktmarknadsföring och analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål kan du göra utan att uppge några skäl. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet samt alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Återkallande av samtycke

Om du har gett oss samtycke har du alltid rätt att återkalla detta om du inte längre vill att vi behandlar dina uppgifter. Ett återkallat samtycke påverkar dock inte lagligheten av personuppgiftsbehandlingen för tiden före samtycket återkallades.

Rätten att lämna klagomål

Du har alltid rätt att vända dig till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet, om du inte är nöjd med hur Eloso AB behandlar dina uppgifter.

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format och i vissa fall få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rätt omfattar dock bara uppgifter som du själv har lämnat till Eloso AB och som vi behandlar med stöd av samtycke eller avtalsförpliktelse gentemot dig som laglig grund.

Tillämpning och ändring av integritetspolicyn

Den senast uppdaterade versionen av Eloso AB:s integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen.

Eloso AB har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Om integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras på Eloso AB:s webbplats. Vi kan komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av integritetspolicyn.[/vc_column_text][mk_padding_divider][/vc_column][/vc_row]