Jonas Larsson Olanders blir förlagschef i Eloso

Sedan Björn Flintberg grundade Eloso förlag 2017 har det mesta av förlagets formella ansvar legat på hans axlar. Men allteftersom teamet vuxit har det fördelats ut allt mer bland de andra ägarna, och nu går Jonas Larsson Olanders officiellt in som förlagschef. Björn fortsätter som Elosos vd – och har det slutgiltiga strategiska och ekonomiska ansvaret – medan Jonas ansvarar för det operativa och taktiska. Björn funderar ut vilka grottor man skall ner och röja i; Jonas funderar ut hur man besegrar alla monster där nere.

Egentligen har ansvarsfördelningen sett ut så här under en längre tid; Jonas bakgrund som bibliotekarie och projektledare ledde till att fler frågor som i vanliga fall skulle lösas av en förlagschef landade hos honom. Men nu är strukturen officiell och mandatfördelningen tydligare.