Litteratur

Nedan listar vi den litteratur Eloso har gett ut efter författare.

Anders Fager

Anders Fager är bosatt i Stockholm och har under flera årtionden varit en flitig skribent som inte dragit sig för det obehagliga eller det gränsöverskridande. I en rad böcker utforskar han människans psyke och vad som händer när verkligheten runt oss faller samman, vare sig det är för att de döda stiger upp igen, för att övernaturliga varelser är på riktigt, eller för att en ung kvinna försöker åkalla en varelse som bär sådan makt att den bara kan kallas gudomlig. Fager skriver, undervisar i skrivande och är därtill reservofficer i hemvärnet.