Expert Partisan

”Om Sverige blir angripet av ett annat land kommer vi aldrig att ge upp. Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska.” Dessa två meningar sammanfattar Sveriges försvarsdoktrin under kalla kriget. Det är maj 1982 och Warszawapakten håller på att lära sig vad detta egentligen innebär.

Sovjetunionen och DDR invaderade Sverige senhösten 1981 efter några skärmytslingar vid den grundstötta ubåten U-137 utanför Karlskrona. Kommunistbossarna i Kreml trodde att ett snabbt, våldsamt fälttåg kunde tvinga svenska regeringen till förödmjukande politiska och militära eftergifter. De hade fel.

Sex månader senare ockuperar Warszawapakten det mesta av Götaland och Svealand, men svenskarna kämpar vidare i Hälsinglands, Dalarnas och Värmlands skogar med Natos stöd under bordet. Bakom fiendens linjer rör sig motståndsgrupper, delvis samordnade av en väl förberedd stay-behind-organisation. Sveriges frihet återvinns inte med en sprängd dödsstjärna, utan genom seg utnötningskamp, kanske som ett Vietnamkrig bland Nordens gran och fur.

Expert Partisan handlar om civila motståndskämpar. Grundkampanjen utspelas i sydöstra Småland, där partisanerna tampas med östtyska soldater och Stasi-agenter. Spioneri, sabotage, lokal organisering och mycket annat – motståndsfolket gör vad de kan för att få sovjetdiktatorn Andropov att inse att han har bitit över för mycket. Vårt övergripande mål är enkelt: att fienden åker hem med svansen mellan benen.

Anna Lindberg, tonårig kurir för en motståndsgrupp i Lessebo kommun.

Expert Partisan planeras att släppas under hösten 2024.