Expert Partisan

”Om Sverige blir angripet av ett annat land kommer vi aldrig att ge upp. Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska.” Dessa två meningar sammanfattar Sveriges försvarsdoktrin under kalla kriget. Det är maj 1982 och Warszawapakten håller på att lära sig vad detta egentligen innebär.

Sovjetunionen och DDR invaderade Sverige senhösten 1981 som följd av väpnade skärmytslingar vid den grundstötta ubåten U-137 utanför Karlskrona. Kommunistbossarna i Kreml trodde att ett snabbt, våldsamt fälttåg kunde tvinga svenska regeringen till förödmjukande politiska och militära eftergifter. De hade fel.

Warszawapakten ockuperar nu det mesta av Götaland och Svealand, men svenskarna kämpar vidare i Norrlands djupa skogar med Natos stöd under bordet. Bakom fiendens linjer rör sig motståndsgrupper, samordnade av organisationen Stay Behind. Sveriges frihet återvinns inte med en sprängd dödsstjärna, utan genom seg utnötningskamp, kanske som ett Vietnamkrig bland Nordens gran och fur.

Expert Partisan handlar om dessa svenskar. Grundkampanjen utspelas i Småland, där partisaner tampas med östtyska armésoldater och Stasi-agenter. Spioneri, sabotage, civil organisering och mycket annat – motståndskämparna gör vad de kan för att få sovjetdiktatorn Andropov att inse att han har bitit över för mycket. Deras mål är enkelt: att fienden åker hem med svansen mellan benen.

Expert Partisan planeras att släppas under 2023.